Visi & Misi

Logo & motto

Gaya logo adalah seiring dengan nilai-nilai Ayam Norliza – suci, segar dan selamat.

Visi & Misi

Logo & motto

Gaya logo adalah seiring dengan nilai-nilai Ayam Norliza – suci, segar dan selamat.

Visi kami

 • Memimpin dan menerajui pembangunan industri pemprosesan poltri ayam negara di kalangan usahawan Bumiputera.

 • Menembusi eksport untuk memartabatkan industri halal negara.

 • Memperluas kepelbagaian produk dan memodenkan kilang ayam (pusat penyembelihan ayam).

Visi kami

 • Memimpin dan menerajui pembangunan industri pemprosesan poltri ayam negara di kalangan usahawan Bumiputera..

 • Menembusi eksport untuk memartabatkan industri halal negara.

 • Memperluas kepelbagaian produk dan memodenkan kilang ayam (pusat penyembelihan ayam).

Misi kami

 • Menghasilkan produk yang diyakini bersih, segar, suci dan halal untuk rakyat Malaysia.

 • Melaksanakan tuntutan Fardhu Khifayah untuk umat Islam sejagat dalam menyediakan ayam berkonsepkan halalan toyyiban.

 • Menghasilkan produk yang berkualiti tinggi dan menepati Syariah dengan harga yang berpatutan.

Misi kami

 • Menghasilkan produk yang diyakini bersih, segar, suci dan halal untuk rakyat Malaysia.

 • Melaksanakan tuntutan Fardhu Khifayah untuk umat Islam sejagat dalam menyediakan ayam berkonsepkan halalan toyyiban.

 • Menghasilkan produk yang berkualiti tinggi dan menepati Syariah dengan harga yang berpatutan.