Penambahbaikan surau sekolah agama Parit Selangor

Syarikat NB Poultry sekali lagi melibatkan diri dalam menyediakan tempat ibadah yang selesa. Kali ini Sekolah Agama Parit Selangor telah dibantu pihak NB Poultry bagi menambahbaik surau sedia ada.

S

ekolah Agama Parit Selangor merupakan sekolah bagi sesi petang di Johor dalam menyediakan ilmu berkenaan agama Islam. Kami berbesar hati dalam menambahbaik infrastruktur surau buat warga setempat. Kami cuba untuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada penduduk setempat atau warga pendidik yang memerlukan.
Sebagai syarikat Muslim, kami cuba mambantu komuniti rakyat Muslim di Malaysia terutama di bahagian Johor