Kerjasama Projek Solar Panel bersama Pihak Sirim

Terima kasih buat pihak Sirim memilih NB Poultry untuk melakukan usaha sama dalam pemasangan solar panel di kilang pemprosesan ayam NB Poultry. Selesai perbincangan dari wakil sirim bagi mempersetujui projek menggantikan sebahagian tenaga berunsurkan tenaga solar.

P

rojek besar ini dijangka memberi impak yang baik dari segi penjimatan tenaga dan mengurangkan impak terhadap alam sekitar. Syarikat NB Poultry kini mencapai kemjuan bukan sahaja membekal ayam segar dan halal, malahan menjaga alam sekitar dari segi pemprosesan dan water treatment plan